Uusimmat uutiset

 

Tävlinginbjudan2018
 

Tävlingsinbjudan

Öppen nationell orienteringstävling Billnäs medeldistans i Snappertuna 30.3.2018

Klasser: H21A, H21C, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H85, H20, H18, H16, H14, H13, H12, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D20, D18, D16, D14, D13, D12.

Deltagaravgift: D/H12-16 avgift 9 euro, övriga klasser 16 euro. Betalas i samband med anmälningen i IRMA.

Anmälan: senast söndagen 25.3.2018 kl. 24.00 i första hand via IRMA-tjänsten eller på adressen Marja-Liisa Lehto Tallmogränd 4 A 11, 10300 Karis. Efteranmälning: Mot dubbelavgift senast på tisdagen  27.3.2018 kl. 20 enbart via IRMA-tjänsten.

Vägvisning: börjar vid korsningen av Hyvinge-Hangöväg 25 och Snappertuna väg 1050

Första start: Kl. 12.00, avstånd till starten är 200 m

Stämplingssystem: Emit. I samband med anmälningen måste Emit-kortets nummer meddelas. Arrangören reseverar ett hyremit-kort till dem som inte uppgett sitt emit-nummer. Kortet avhämtas från info, hyra 5 euro/kort.

Karta: 6-färgs utskriftskarta 1:10 000, 3/2018, i klasserna H/D50-80 ja H/D12-14 är skalan 1:7500

Funktionärer: Tävlingsledare Marja-Liisa Lehto (marja-liisa.lehto(at)2me.fi), tfn.0452063324), Banmästare Markku och Milko Lehto Kontrollant Erkko Pyy Angelniemen Ankkurit

Informatör: Tarja Pääkkönen (tarja.paakkonen(at)2me.fi), tfn.040 5182295

Tvätt: Inga tvättmöjligheter.

Service: I tävlingscentralen finns café och barnpassning. Till barnpassningen ska anmälan ske i förväg till tävlingsledaren.

Parkering: Åkerparkering varifrån ca 1 km till tävlingscentralen. P-avgift 2 euro, som betalas till info. Reservera jämna pengar!!

Övrigt: Information om snöförhållanden samt annullering av tävlingen meddelas 10 dagar innan tävlingen.

Välkommen!

Karis Ura