Ensiapukurssi EA 1/ Förstahjälpen-kurs 1 (16 timmar)

Kurssi toteutetaan kaksivaiheisena. Ensiavun teoria käydään läpi verkossa itsenäisesti opiskellen ja käytännön harjoitukset lähikoulutuksessa. Ensimmäinen osa koostuu verkkokoulutuksesta. Verkkokoodi lähetetään ilmoittautuneille 15.4 sähköpostilla tai sopimuksen mukaan.. Hyväksytyn suorituksen jälkeen saat oikeuden osallistua lähikoulutukseen, joka toteutetaan neljänä iltana,. Lähikoulutukset torstaina  12.5  osa 1 kl.17.30.-.21.00  ja sekä osa 1 perjantaina 13.5 klo 17.30-21.00   ja osa 2 torstaina 18.5 kl. 17.30 - 21.00 sekä  osa 2 perjantaina 20.5 klo 17.30-21.00. Ensiapukortin (mobiilikortti) saat suoritettuasi verkkokurssin ja osallistuttuasi lähiharjoituksiin 1 ja 2 . Voit valita sinulle sopivat lähikoulutus illat.

Kursen förverkligas i två steg. Teoridelen av första hjälps-ämnen studeras självständigt på webben och praktiska övningar i närstudierna. Den första delen består av webb-utbildningen. Efter en godkänd examen får man rättighet at delta i närstudierna (se tiderna finska texten). Efter att du har gjort virtualkursen och  deltagit närstudierna  1 och  2  du fär mobilkortet till din e.posten.

Koulutus on ilmainen Karjaan Uran jäsenille. / Utbildningen är gratis till  Karis Uras medlemmar. Du kan bli medlem och fyllä blanketten som finns på våra www-sidorna. Medlemsavgiften skickar Regina Kalenius på hösten.