Syksyn valtakunnalliset Koulu kartalla -viikot järjestettiin viikoilla 37-40.
Osana teemaviikkoja Karjaan Ura laati alueen kouluille seitsemän suunnistusrataa, joita lähialueiden koululaiset kiersivätkin ahkerasti. Osallistujia oli niin alakoulusta, yläkoulusta kuin lukiostakin ja raportoituja suorituksia kertyi yli 500 kappaletta. Osallistuneiden koululaisten kesken arvottiin myös palkintoja yhteensä 42 kpl. Palkinnot on toimitettu kouluille joulukuun ensimmäisellä viikolla edelleen voittajille jaettavaksi.
Koulu kartalla -teemaviikkot järjestetään taas keväällä. Kevään 2023 teemaviikot järjestetään viikoilla 14-17.
 
Lisätietoja Koulu kartalla -tapahtumista löytyy verkkosivuilta www.koulukartalla.fi.
 
Kiitämme kaikkia ratojen tekoon osallistuneita vapaaehtoisia, yhteistyökumppaneita, opettajia ja ennen kaikkea ratoja kiertäneitä oppilaita. 
 
---

Höstens Skolan på kartan-venemanget har hållts. Vi hade deltagare både från låg-, högstadier och gymnasier och totalt rapporterades över 500 prestationer.

För nästa vår och höst planeras nya träningar och även träningar med Sport Ident-stämpling. Vi skickar mer information till skolor i början av nästa termin.

Bra skolningsmaterial hittar du på https://www.koulukartalla.fi/opettajille/tuntisuunnitelmat/ och annat material för undervisning av orientering på https://www.koulukartalla.fi/opettajille/. Dessa passar bra för undervisning i olika klasser under vintern.