Preliminära tävlingsdirektiv Karjaa-rastit 9.7.2023 långdistans i Vallarsvedja, Raseborg
För tävlingen gäller SSL:s grenregler samt arrangörernas direktiv samt ikraftvarande restriktioner av utfärdade av hälsomyndigheterna.

Karta: 6-färg, utskriftskarta 6/2023, kartläggare Markku Lehto, ekvidistans 5 m. Skala 1:7500 från klasserna H/D45 och uppåt samt i H/D21C och  barnens klasser H/D10RR-H/D14, i övriga klasser 1:10 000. Vätskekontroll på utmärkta ställen på kartan samt i mål.

Funktionärer:
Tävlingsledare: Marja-Liisa Lehto, tfn. 0452063324, e-post karjaan.ura(at)gmail.com
Vicetävlingsledare: Regina Kalenius
Tävlingssekreterare: Tina Collan-Weber
Informatör: Jonna Sten, tfn. 0505057890, e-post stenjonna(at)gmail.com
Banmästargruppen: Milko Lehto, Markku Lehto, Tomas Björklöf
Kontrollant: Kari Mamia, HiKi

Tävlingsjury:
Ordförande: Jorma Helin Rasti-Jyry
Medlemmar: Otto von Frenckell OK Raseborg och Marko Loukkalahti Hiidenkiertäjät

Vägvisning: börjar vid korsningen av vägarna 25 och 1103 Parkeringens och tävlingscentralens adress är Vallarsvedjavägen 510, Raseborg. Från parkeringen är det ca 500 m till TC.

Klasser och sträckor:

H21A 12,1 km   

H21AL 6,7 km

H21C 4,1 km

H35 9,4 km

H40 8,4 km

H45 7,5 km

H50 6,5 km

H55 6,1 km

H60 5,6 km

H65 4,8 km

H70 4,6 km

H75 4,3 km

H80 3,7 km

H85 2,9 km

H20 9,5 km

H18 8,4 km

H16 6,2 km

H14 3,1 km

H13 2,5 km

H12 2,3 km

H12TR 1,4 km

H10RR 1,7/1,3 km

H10 0,8 km

 

D21A 9,2 km

D21AL 5,7 km

D21C 2,5 km

D35 6,0 km

D40 5,1 km

D45 4,7 km

D50 4,4 km

D55 4,4 km

D60 4,1 km

D65 4,1 km

D70 3,7 km

D75 3,7 km

D80 2,9 km

-

D20 6,0 km

D18 5,1 km

D16 4,7 km

D14 2,5 km

D13 2,5 km

D12 2,3 km

D12TR 1,4 km

D10RR 1,7/1,3 km

D10 0,8 km

 

I tävlingscentralen: finns första hjälp, modellkontroll och 0-stämpel, café, info, Bajamajat samt Suunnistajan kauppa. Inga omklädningstält eller tvättmöjligheter. Till Muksula bör anmälning ske senast på fredag 7.7 till tävlingsledaren.

Emit-hyreskort: löses ut från Info, avgift 5 euro/kort. För borttappat kort debiteras 70 euro. I starten byts inte icke-fungerande Emit-kort ut. Kontrollera ditt kort i 0-stämpeln i tävlingscentralen. Ifall ditt kort inte fungerar kan du hyra ett från Infon. OBS! i SSL:s tävlingsregler står följande: ”Tävlande diskvalificeras ifall hen använt ett annat elektroniskt kort än det som anmälts till arrangören…”.

Kontrollera noggrant ditt Emit-nummer från startlistan. Felaktiga uppgifter kan korrigeras före tävlingen per e-post till risto.kivinen(at)resultfellows.com senast på fredag 8.7 kl. 20.00. Efter det görs korrigeringar på tävlingsmorgonen i Infon.

Emit-numrorna kontrolleras inte i starten, vilket betyder att en tävlande med felaktigt eller okänt Emit-kort diskvalificeras enligt SSL:s tävlingsregler.

Val av starttid:
tävlande kan välja sin egen starttid på tävlingens www-sidor från onsdag 5.7 kl. 10.00 till fredag 7.7 kl.18.00. För de som inte valt starttid lottas starttiden ut. Startlistorna publiceras på tävlingens www-sidor senast på fredag 7.7 kl. 20.00.

Starternas funktioner: 
Första start kl. 11.00. I tävlingen används inga startnumror. Kartan är i plastfodral. Kontrollangivelser finns tryckta på kartan. Även lösa kontrollangivelser finns i starterna.  Emit-kontrollbrickorna finns i starterna.

Start 1:
Klasser: H/D21A-AL, H/D35-H/D65, H/D16-H/D20
Avstånd från tävlingscentralen är 1700 m, snitslingens färg framgår från modellkontrollen. Starterna är åt samma håll. Tävlande kallas 4 minuter före sin starttid till startfållan, där en modellkarta finns till påseende. Tävlande tar vid starttillfället sin egen karta från ämbaret markerat med klassen.Till K-punkten 50 m.

Start 2: 
Klasser: H/D21C, H/D70, H/D75, H/D80, H85, H/D14, H/D13, H/D12, H/D12TR, H/D10, H/D10RR.
Avstånd från tävlingscentralen är 800 m, snitslingens färg framgår från modellkontrollen. Starterna är åt samma håll. Tävlande kallas 5 minuter före sin starttid till startfållan, där en modellkarta finns till påseende. 3 minuter före starttid nollas Emit-kortet. Kartan får tas vid starttillfället. Alla under 14 år har K-punkten vid starten,  andra klasserna  till K-punkten 130 m.

Barnens klasser/tilläggsinstruktioner:
H/D10RR och H/D12TR tävlanden får kartan 2 minuter före sin starttid och de instrueras.
H/D14, H/D13, H/D12 och H/D10 tävlanden får sin karta 1 minut före sin starttid. K-punkten är vid starten.
I starten ges instruktioner för RR-banans snitsling och kontroller. Snitslingen i terrängen är gjord med ett vitt enhetligt band på marken. Ett RR-märke finns på stämpel och på kontrollflaggan. I starten finns en RR-modellkontroll. Tävlande i klassen H/D10RR diskvalificeras inte p.g.a felstämpling eller avsaknad stämpling, utan hen får 10 minuters tilläggstid för varje felstämpling eller avsaknad stämpling. TR-banans snitsling är den samma som RR-banans. Kontrollerna är placerade lite avskilt från snitslingen och är märkta med normala nummer. Kontrollera numret från kontrollangivelsen.

Målfunktioner: I tävlingen används målstämpling. Avsaknad målstämpling leder till diskvalificering. Sista kontrollen är gemensam för alla klasser. Tävlande som avbryter anmäler sig i målet eller springer normalt i mål. Målet stängs kl. 16.00.

Resultat: På Karis Uras hemsida www.karjaanura.net efter att resultaten klarnat.

Priserna: hämtas från pristältet så fort klassens resultat är klara. Ingen skild prisutdelning och priserna skickas inte i efterskott. Alla tävlande i RR-klasserna får ett pris och en dricka.

Parkering: Åkerparkering nära tävlingscentralen. P-avgift 3€, endast kontant och i samband med inkörning till parkeringen. Reservera jämna pengar!

Lycka till
Kar
is Ura