Orienteringsförbundets Skolan på kartan-temaveckor arrangeras på våren 2024. Karis Ura erbjuder under hösten kartor i områdena Karis och Billnäs. Kontrollerna utmärkta med utskrivna orange-vita kontrollappar samt kodnummer (modellbild nedan). Samma kodnummer finns även på kontrolldefinitionen på kartorna. Kartan är lätt att printa ut och du kan planera in orientering under temaveckorna då det passar din klass bäst.


Kartor (klicka på länken nedan):

Kartor ska publiceras i april.

 

Tilläggsmaterial för orienteringsundervisning hittar du på Orienteringsförbundets Skolan på kartan-hemsidan på adressen www.koulukartalla.fi. På hemsidan finns ett heltäckande utbud av färdiga övningar, videon samt timplaneringar för att lära ut orienteringens grunder (instruktioner på finska, materialet för elever på båda inhemska språken).

 

Instruktioner till lärarna:

  • Skriv ut PDF-kartan på ett A4-papper. Kartorna är i A5-format så på ett A4-papper ryms två kartor.
  • Kontrollerna är orange-vita laminerade utskrifter med bilden av en kontrollflagga, Skolan på karta-logon samt kontrollens nummer.
  • Eleverna kan orientera i små grupper, parvis eller ensamma ifall de redan är vana orienterare.
  • Eleven kan ta tid med sin egen telefon eller så kan du ta tid för start och målgång, ifall ni vill följa upp tiderna.
  • Ifall eleverna har telefon med sig kan du be dem fota varje kontroll de hittar.

 Koulu kartalla -rastilippu