Karjaan Uran suunnistusjaoston toimintalinja

Karjaan Ura on Raaseporissa toimiva vuonna 1908 perustettu urheiluseura, jolla on suunnistusjaosto ja shakkijaosto. Seura on kaksikielinen. Tässä toimintalinjassa määritetään suunnistusjaoston toimintatavat. Toimintalinjaa tarkistetaan ja täsmennetään vuosittain suunnistusjaoston ja seuran hallituksen toimenpitein.

Arvot

• Jokainen suunnistaa omalla tasollaan
• Muiden harrastajien ja luonnon huomioiminen
• Sääntöjen noudattaminen
• Vastuullisuus, vastuuntunto
• Terveellisten elämäntapojen tukeminen

Visio

Seura järjestää suunnistustoimintaa, joka tarjoaa harrastajilleen elämyksiä ja haasteita sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia.

Karjaan Ura on tunnettu ja arvostettu suunnistusseura, joka järjestää laadukkaita kilpailuja ja jonka jokainen jäsen voi harrastaa suunnistusta omalla tasollaan. Seuraan on helppo liittyä ja jäsenet viihtyvät seuratoiminnan parissa.

Toiminta-ajatus (Missio)

Karjaan Ura tarjoaa laadukasta kilpailu- ja harrastesuunnistustoimintaa kaikenikäisille jäsenilleen.

Seura valmistaa ja ylläpitää ajantasaisia ja laadukkaita suunnistuskarttoja sekä pitää yllä suhteita maanomistajiin.

Pääurheilumuoto on suunnistus ja sen lisäksi järjestetään muita kuntoilutapahtumia.

Kuntorastitoimintamme on kaikille avointa harrasteliikuntaa. 

Tarjoamme kaikille jäsenilleen mahdollisuuden osallistua toimintaan kunkin omien tarpeiden ja resurssien mukaan.

Organisaatio

Karjaan Uran organisaatioon kuuluvat hallitus sekä suunnistus- ja shakkijaosto.

Suunnistusjaostoon kuuluvat vuosittain valittava puheenjohtaja ja tarvittava määrä jäseniä.

Seurassa on jaostojen lisäksi yksittäisiä vastuuhenkilöitä kuten sihteeri, rahastonhoitaja, jäsenrekisterinhoitaja, kilpailuilmoittaja ja karttavastaava.

Toimintatavat

Seura toteuttaa tehtäväänsä tarjoamalla jäsenilleen kilpailu-, harjoitus-, koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä kuntosuunnistusta.

Koko seuraa koskevat päätökset tehdään vuosikokouksissa. Syyskokouksessa valitaan seuran puheenjohtaja ja hallitus sekä hyväksytään toimintasuunnitelma ja budjetti. Kevätkokouksessa vahvistetaan edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös.

Seuran toimintaa johtaa hallitus, jonka alaisuudessa toimivat eri jaostot. Jaostot tekevät vuosittain toimintasuunnitelman ja budjettiesityksen, jotka seuran syyskokous hyväksyy. Vuoden alussa jaostot tekevät edellisen vuoden toimintakertomuksen. Toimintasuunnitelmasta ja -kertomuksesta selviävät yksityiskohtainen toiminta, harjoitusten, leirien ja erilaisten tapahtumien määrä.

Nuorisotoimintaa ovat suunnistuskoulut, leirit sekä koulusuunnistuskilpailut.

Suunnistusjaosto järjestää viikoittaiset kuntorastit huhtikuusta lokakuulle. Tarpeen mukaan järjestetään myös muita suunnistustapahtumia kouluille ja työpaikoille.

Karttavastaavan tehtävänä on huolehtia siitä, että seuran käytössä on kaikkeen toimintaan ajantasaisia ja laadukkaita karttoja.

Tiedottaja vastaa seuran tiedottamisesta. Tiedottamiseen käytetään internet-sivustoa ja sähköpostijakelua.

Rahastonhoitaja vastaa seuran kirjanpidosta ja rahaliikenteestä. Varainhankinnan rungon muodostavat kuntosuunnistukset, kilpailujen ja bingon järjestäminen.

Jäsenrekisterin hoitaja vastaa seuran jäsenrekisterin ylläpidosta ja jäsenmaksujen keräämisestä.

Seura kannustaa jäseniään talkootyöhön osallistumiseen, esimerkiksi kuntorastien toimitsijana olemista, sekä osallistumista muihin erikseen järjestettävien tapahtumien talkootyöhön. Talkootoimintaan pyritään rekrytoimaan seuran jäsenet mahdollisimman laajasti. Seuran toimintaan osallistuminen antaa oikeuden seuran tarjoamiin etuihin.

Toiminnan eri alueilla Karjaan Ura tekee yhteistyötä muiden seurojen kanssa sekä Länsi-Uudenmaan alueella. Karjaan Ura pyrkii yhdessä kaupungin luottamus- ja virkamiesten sekä maanomistajien kanssa parantamaan suunnistuksen toimintamahdollisuuksia ja tarjoamaan omaa asiantuntemustaan käytettäväksi lajiamme koskevissa kysymyksissä.

Eettiset linjaukset

Korostamme seuramme toiminnassa terveellisiä elämäntapoja ja päihteettömyyttä. Kilpailutoiminnassa noudatamme Suomen Suunnistusliiton kilpailusääntöjä ja Antidoping-toimikunnan sääntöjä.

Ympäristökysymysten huomioon ottaminen on keskeinen osa seuran toimintaa. Kartoitustoiminnassa sekä harjoitusten ja kilpailujen järjestämisessä noudatamme Suomen Suunnistusliiton ohjeita ja määräyksiä. Otamme ympäristöasiat huomioon myös osallistuessamme muiden seurojen järjestämiin tapahtumiin.

Lapsille ja nuorille tarjoamme toimintaa heidän omista lähtökohdistaan. Kannustamme lasten vanhempia osallistumaan aktiivisesti seuran toimintaan, mikä antaa koko perheelle mahdollisuuden terveen ja luonnonläheisen liikunnan harrastamiseen.

Karjaan Uran pelisäännöt

Jäsenedut

Jäsenetujen saaminen edellyttää jäsenmaksun maksamista ja suunnistusjaoston toimintaan osallistumista.

Toimintaan osallistumista ovat esimerkiksi seuraavat:

• toimiminen seuran/suunnistajaoston vastuuhenkilönä (rahastonhoitaja, ilmoittaja, tiedottaja ym..),
• edustaminen seuraa kilpailuissa,
• kuntorastien (maanantairastien) järjestäminen,
• toimiminen kilpailujen talkooporukassa ja/tai kilpailujen vastuuhenkilöinä,
• koulu- tai muiden nuorisotapahtumien järjestäminen.

Etuja ovat:

• maanantairastit ilman maksua
• kilpailumaksut rajoituksetta
• suunnistusvaatteita ja suunnistusvälineitä (paidat, tuulipuvut, emit-kortit) seurahintaan
• matkakorvaukset (vuosikokous päättää vuosittain)
• maksuttomia leirejä jäsenten lapsille
• suunnistusvälineitä lainaksi (emit-kortit, kompassit, lamput)
• erillisiä tapahtumia jäsenhintaan